Foto Models Poland 2006 - Półfinał

Półfinał odbył się w Drwalewie, w pałacu pod Warszawą, Lipiec 2006Sponsorzy: